Syntest och synintyg till körkort - Trafikskola24

Syntest och synintyg till körkort - Trafikskola24

Synundersökning för körkort:

För att få ett körkortstillstånd kräver Transportstyrelsen ett särskilt synintyg från dig. Man behöver fastställa om det krävs synkorrektion eller inte när du kör bil. Intyget kan du få efter ett kortare syntest hos exempelvis en optiker eller i vissa fall på din trafikskola.

En synundersökning av den här typen brukar ta mellan 10 till 15 minuter och kostar omkring 150 kronor. Under testet kommer ditt synfält och din synskärpa kontrolleras. Ditt synfält behöver vara på 120 grader horisontellt varav minst 50 grader till höger respektive vänster. Synskärpan ska ligga på minst 0,5 med eller utan hjälp av till exempel glasögon eller linser. Detta gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort (grupp 1).

När du kommer för att göra ett syntest behöver du ha med dig giltig legitimation samt glasögon eller linser om du använder det. Det kan ocskå vara bra om du redan har gjort en ansökan på Transportstyrelsens hemsida.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan för Syntest och synintyg till körkort.

Så dåligt kör man med nedsatt syn - Nyhetsmorgon (TV4)

Synonymer till syn

  • förmåga att se, seende, synsinne, synförmåga, synkraft, blick

Wikipedia information om Synundersökning

Synundersökning Synundersökning innebär undersökning av synen och "ögonhälsan" för att kunna fastställa eventuella synfel. Den kan göras av olika professioner, såsom läkare (i första hand ögonläkare), optiker och ortoptister. Olika andra ögon- och synrelaterade undersökningar kan också göras. Exempelvis så kallad synanalys som görs av optiker. Dock är ögonundersökning inte samma sak som synundersökning (se exempelvis Akromegali, diagnos). Den vanligen mer omfattande medicinska undersökning på en ögonläkarmottagning omfattar i grunden undersökning av synskärpa och brytningsfel, undersökning med ögonmikroskop, samt tryckmätning av ögonen. Därtill finns också en lång rad specialundersökningar.