Vad kostar ett C-körkort lastbilskörkort? - Trafikskola24

Vad kostar ett C-körkort lastbilskörkort - Trafikskola24

Tung lastbil – behörighet C1, C1E, C, CE

Priset för ett lastbilskörkort utbildning  kostar ofta mellan 25 000 kr till 30 000 kr.

Ska du köra tung lastbil behöver du ett C-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett C-körkort och vad du behöver tänka på.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och tillkopplade släpvagnar du har rätt att köra.

C1 – Medeltung lastbil

Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.Läs på Transportstyrelsens webbplats om kraven för att få ett C1-körkort.C1 – Medeltung lastbil.

C1E – Medeltung lastbil med tungt släp

C1E-behörighet ger samma rätt som C1, och du får dessutom koppla till en eller flera släpvagnar om den sammanlagda totalvikten inte är högre än 12.000 kg. Läs på Transportstyrelsens webbplats om kraven för att få ett C1E-körkort. C1E – Medeltung lastbil med tungt släp.

C – Tung lastbil

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning. Du får också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg utan övre viktbegränsning. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

CE – Tung lastbil med tungt släp

CE ger samma rätt som C, och du får dessutom koppla till en eller flera släpvagnar utan övre viktbegränsning.Läs på Transportstyrelsens webbplats om kraven för att få ett CE-körkort.CE – Tung lastbil med tungt släp

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill ta Lastbilskörkort.

Övnings köra lastbil

Synonymer till lastbil

  • lastfordon, flakvagn, bil med flak, långtradare, transportbil, truck, pickup

Wikipedia information om Lastbil

Lastbil En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss. I Sverige delas de in i lätta lastbilar, som högst får väga 3½ ton, och tunga lastbilar som väger mer än 3½ ton.