Förarprov - Bokning - Trafikskola24

Förarprov - Bokning - Trafikskola24

Så här går körprovet till

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Du måste ha ett godkänt och giltigt kunskapsprov när du ska göra ditt körprov. Avgiften för körprov för behörighet B är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1 040 kronor. Du bokar ditt prov i tjänsten Boka prov, längre ner på sidan. När du bokar prov väljer du om behöver låna Trafikverkets bil vid provet. Det kan du göra mot en avgift.

Läs mer på sidan Trafikverkets bilar.

Så här går körprovet till

Förarprövaren inleder med att berätta om hur provet går till och vad som bedöms. Observera att förarprövaren talar svenska vid körprovet. Det går inte att boka körprovet på annat språk.Om du inte kan svenska, kan du få se en film på annat språk om hur körprovet går till innan provet startar. Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk version). Du kan även se filmen innan du kommer till ditt prov, du hittar den längre ner på sidan.

Här hittar du de översatta filmerna och andra filmer om körkort.

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll

Först får du göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i minst 25 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. Läs mer om säkerhetskontrollen för personbil i Transportstyrelsens föreskrift om förarprov, längst ner på sidan.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra. Om det uppstår någon farlig situation där förarprövaren behöver ingripa, är det ändå du som räknas som förare och är ansvarig för vad som händer under provet.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill boka förarprov.

Inledning körprov B | Trafikverket

Hur böjs ordet förarprov?

 • förarprov
  förarproven
  förarprovens
  förarprovet
  förarprovets
  förarprovs

Wikipedia information om Förarprov

Förarprov Förarprov är ett samlingsnamn för kunskapsprov ("teorin") och körprov ("uppkörning") i körkortsutbildningen i Sverige. Aspiranten kan göra provet vid Trafikverket som elev vid en trafikskola eller som privatist. Sedan 1 september 2008 tillämpas "Sammanhållet förarprovssystem", ett förarprov. Notera att detta endast gäller den vanligaste förarbehörigheten, B. Förarprovssystemet innebär ett antal måsten, som körkortsaspirant måste du alltid boka båda proven vid en och samma kontakt med Trafikverket, du måste alltid göra kunskapsprovet före körprovet samt du alltid göra båda proven, underkänns du på kunskapsprovet måste du göra körprovet. Lagen säger att inom två månader måste du hinna avlägga ett godkänt teori- och körprov, dock nödvändigtvis inte i den godkännadeordningen. Kunskapsprovet görs normalt vid en dator och består av 70 frågor varav 65 är poänggivande som skall besvaras inom 50 minuter. För godkänt krävs 52 rätta svar. De 5 icke poänggivande frågorna är slumpmässigt placerade i provet och är till för att prova själva frågan, att den är ställd på rätt sätt, att den ej kan misstolkas. Jämte allmänna provet finns även förlängda kunskapsprov, på 75 respektive 90 minuter, där 90-minutersprovet är muntligt. Dessa förlängda prov är endast för de med läs- skrivsvårigheter. Myndigheten beslutar efter underlag som eleven skickar till Trafikverket vilket prov som det blir. Tänk på att underlaget från läkare eller annan behörig maximalt får vara två år. Vid körprovet testas aspiranten av en inspektör från något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet tar totalt ungefär 45 minuter. Det inleds med en säkerhetskontroll. Därefter prövas aspirantens körning i tätorts- och landsvägstrafik, varvid aspiranten testas på några slumpmässigt utvalda moment i trafiken. Körningen pågår i minst 25 minuter. Ett godkänt kunskaps- eller körprovsresultat gäller i två månader. Om inte det båda delproven klaras av inom denna tid måste alltså båda proven göras om. När aspiranten är godkänd på både kunskapsprovet och körprovet utfärdas ett "bevis om körkort" detta är kopplat till aspirantens personnummer, något dokument utfärdas alltså ej. Detta gäller som körkort inom Sverige tillsammans med godkänd legitimation tills körkortet har tillverkats, dock i högst ett år. Värt att notera är att du måste genomgått och blivit godkänd på riskutbildningarna 1 och 2 (halkan) innan du får avlägga prov på Trafikverket.