Eco-driving och miljökörning - tips - Trafikskola24

Eco-driving och miljökörning - tips - Trafikskola24

Intresseförfrågan

Lär dig Sparsam körning.

Hur man kör bil med manuell växellåda! Del 2/2 -Motorbroms, Ecodriving, Rondell

Synonymer till sparsam

  • ekonomisk, återhållsam, kostnadsmedveten, aktsam; snål, njugg, gnidig, närig

Wikipedia information om Sparsam_körning

Sparsam körning Sparsam körning, ekonomisk körning eller EcoDriving är en körteknik som kan ge 10–20 procent lägre bränsleförbrukning än det körsätt som de flesta har idag (2005). Tekniken är framtagen för att minska bilismens miljöpåverkan, men den medför samtidigt påtagligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på fordonet. Grundprinciperna kan användas på såväl personbilar, bussar, lastbilar som arbetsmaskiner. För arbetsmaskiner kan besparingen ibland bli så stor som 30 procent, under förutsättning att man arbetar metodiskt med mätning och uppföljning. EcoDriving är varumärke för ett utbildningspaket i sparsam körning. EcoDriving ingår som ett moment i körkortsutbildningen i Sverige sedan 2007 för att sprida kunskap om tekniken och bygga en generellt positiv inställning till EcoDriving.