Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR - Trafikskola24

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en organisation för trafikutbildningsföretag som bedriver yrkesmässig förarutbildning. 

STR har cirka 750 medlemsföretag som sysselsätter runt 3000 trafiklärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Detta resulterar sammanlagt i förarutbildning för cirka 185 000 personer samt fortbildning för cirka 50 000 personer per år.

Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

Läs mera hos Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill gå en Körkortsutbildning.

STR Madelene

Synonymer till förbund

  • förening, samfund, sällskap; sammanslutning, allians, koalition, union, federation; fördrag, kontrakt

Wikipedia information om Sveriges_Trafikutbildares_Riksförbund

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (tidigare Sveriges Trafikskolors Riksförbund), STR, är en organisation för företag, däribland trafikskolor, som bedriver tillståndspliktig förarutbildning i Sverige. STR:s medlemsföretag bedriver drygt 700 utbildningsverksamheter över landet som sysselsätter nästan 3 000 lärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Varje år utbildar man drygt 100 000 körkortstagare och 10 000 yrkesförare.STR agerar och arbetar aktivt för en hållbar miljö och har miljöarbetet som en av sina grundpelare. Det pågår ett stort arbete med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola.STR är geografiskt indelat i sju regioner. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen som består av representanter från de sju regionerna. Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige. För medlemmarnas service och för försäljning av utbildningsmaterial samt tjänster finns servicebolaget STR Service AB.