Riskettan – riskutbildning del 1 för körkort - Trafikskola24

Riskettan – riskutbildning del 1 för körkort - Trafikskola24

Riskkurs ett

Sedan 1 april 2009 är Riskkurs ett (även kallad Riskettan) obligatorisk för dig som ska ta B-körkort. Riskkurs ett (Riskettan) handlar om vad som händer när man kör påverkad av alkohol eller andra droger, kör trött, och andra riskfyllda beteenden. Riskkurs ett (Riskettan) är inte som en vanlig klass där läraren berättar och du sitter och lyssnar, utan är mer inriktad på att du själv ska ta ställning och reflektera över dina egna värderingar till vad som är acceptablet och varför. Det finns inga färdiga svar i den här kursen.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill gå en Riskutbildning del 1.

Gillinge Riskutbildning 1

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

Wikipedia information om Körkort_i_Sverige

Körkort i Sverige Körkort i Sverige delas in i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE. Ett svenskt körkort med enbart de lägre behörigheterna (AM, A1, A2, A, B, BE) gäller 10 år från utfärdandedatum. Körkortet kan återkallas i upp till tre år vid bland annat grövre trafikbrott eller sjukdom. Om det varit återkallat längre än ett år krävs att ett nytt förarprov avläggs för att behörigheten ska återfås. Det svenska körkortet är även en godkänd identitetshandling i Sverige. För att få ett körkort gäller att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda. Ett körkortstillstånd ska vara utfärdat och giltigt. För att få ett körkortstillstånd kan det, beroende på trafikklass, krävas hälsodeklaration, synundersökning, läkarundersökning eller läkarintyg. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader, ha svensk legitimation samt ha uppnått en viss ålder som är beroende av trafikklass. Slutligen görs ett förarprov där ett godkänt resultat krävs för att körkort ska utfärdas. För kortare uppehåll i Sverige är utländska körkort i regel godkända.