Trafikutbildningarnas riksorganisation, TR - Trafikskola24

Trafikutbildarnas Riksorganisation Trafikutbildarnas Riksorganisation

Trafikutbildarnas Riksorganisation (TR) är en organisation som är öppen för alla trafikskolor, företag, föreningar och privatpersoner som arbetar med eller är intresserade av förarutbildning, trafikutbildning och trafiksäkerhet.

Vårt viktigaste syfte är att arbeta för sådan kunskap, kvalitet och utveckling som leder till en förbättrad förarutbildning och att främja våra medlemmars intressen.

Vi är en liten organisation, men stora nog att kunna påverka, vi är t.ex remissinstans för Transportstyrelsen och andra myndigheter.

Vi anordnar även MC-lärar utbildning, vidareutbildning, pedagogdagar, dyslexikurser m.m

Fördelen med att vara en liten organisation är att den enskilde medlemens inflytande är stort. Vi vill självklart bli större, då främst för att kunna få större resurser, men för den sakens skull inte så stora att den enskilde medlemmens inflytande begränsas

Läs mera Trafikutbildarnas Riksorganisation

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill gå en Körkortsutbildning.

Planera körkortsutbildningen för att klara teorin

Synonymer till organisation

  • sammanslutning, förening, grupp, inrättning, organ, institution, apparat

Wikipedia information om Körkort_i_Sverige

Körkort i Sverige Körkort i Sverige delas in i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE. Ett svenskt körkort med enbart de lägre behörigheterna (AM, A1, A2, A, B, BE) gäller 10 år från utfärdandedatum. Körkortet kan återkallas i upp till tre år vid bland annat grövre trafikbrott eller sjukdom. Om det varit återkallat längre än ett år krävs att ett nytt förarprov avläggs för att behörigheten ska återfås. Det svenska körkortet är även en godkänd identitetshandling i Sverige. För att få ett körkort gäller att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda. Ett körkortstillstånd ska vara utfärdat och giltigt. För att få ett körkortstillstånd kan det, beroende på trafikklass, krävas hälsodeklaration, synundersökning, läkarundersökning eller läkarintyg. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader, ha svensk legitimation samt ha uppnått en viss ålder som är beroende av trafikklass. Slutligen görs ett förarprov där ett godkänt resultat krävs för att körkort ska utfärdas. För kortare uppehåll i Sverige är utländska körkort i regel godkända.