Vad är körkortslån? - Trafikskola24

Vad är körkortslån

Körkortslån

för dig som är arbetslös

Du som är arbetslös och uppfyller vissa villkor kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Med ett körkort är det oftast lättare att få ett jobb. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

Beslut om körkortslån förlängs på grund av coronapandemin

Regeringen har beslutat att från och med den 15 juli 2020 förlänga giltighetstiden för de beslut om körkortslån som tagits mellan den 1 april och 31 december 2019. Giltighetstiden förlängs från 1 till 2 år. CSN har informerat de kunder som berörs via sms eller e-post. Läs mer under rubriken Förlängda beslut på grund av coronapandemin.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan för mer information om Körkortslån.

Vad är körkortslån?

Synonymer till lån

  • lånande, utlåning, inlåning, långivning; försträckning, kredit, förskott, skuld, vigg

Wikipedia information om Lån

Lån Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt. Om ersättning utgår och lånet inte avser pengar, brukar det ofta kallas något annat, exempelvis hyra, saklega eller arrende. Den juridiska termen för lån av pengar och andra fungibla ting är försträckning. Ordet lån betyder enligt samma terminologi inte lån av summa pengar utan lån av föremål där den som lånar ut föremålet förväntar sig att få exakt samma föremål tillbaka efter lånet. Vid lån av pengar (försträckning) är man inte intresserad av att få tillbaka just de utlånade sedlarna och mynten utan den summa pengar man lånat ut.